-

Elérhetőségek

VOKSH Oktatási Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gárdonyi Géza utca 2.
Telefon:
+3692511103
+36303079630
E-mail:
zalaegerszeg@voksh.hu
További...

További elérhetőségeink

Nagykanizsa:

Beke Ivett

Telefon: (+36-93) 516-634

Mobil: (+36-30) 491-7051

Email: beke.ivett@voksh.hu

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek:: 8:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: ZárvaKategóriás képzéseink

„A1”, „A2” és „A” kategória MotorkerékpárMotorkerékpár(„A”, „A1”, „A2” kategóriák) vezetés oktatás Zalaegerszegen és Nagykanizsán

Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e járműkategóriába sorolt kétkerekű oldalkocsi nélküli, L4e járműkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkező jármű, továbbá a motoros tricikli.

„A1” kategória: olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

„A2” kategória: olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.

„A” kategória: olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

Az ,,A1'' kategóriás tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 15,5 éves életkort betöltötte
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja
 • aki rendelkezik I. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

Az ,,A2'' kategóriás tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 17,5 éves életkort betöltötte
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja
 • aki rendelkezik I. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

Az ,,A'' kategóriás tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 23,5 éves életkort betöltötte
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja
 • aki rendelkezik I. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült
 • „A1” kategória esetén 16 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal, „A2” kategória esetén 18 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal, illetve „A” kategória esetén 24 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült
 • a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte
 • „A1” kategória esetén betöltötte a 16. életévét, „A2” kategória esetén betöltötte a 18. életévét, illetve „A” kategória esetén betöltötte a 24. életévét,

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

Tantárgyak és óraszámok („A1” és „A2” kategória):

Tantárgyak Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 22
Közlekedési alapismeretek 12
Járművezetés elmélete 6
Szerkezet és üzemeltetés 4
Járművezetési gyakorlat összesen: 16
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 6
Vezetési gyakorlat – főoktatás 10

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak és óraszámok („A” kategória):

Tantárgyak Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 22
Közlekedési alapismeretek 12
Járművezetés elmélete 6
Szerkezet és üzemeltetés 4
Járművezetési gyakorlat összesen: 26
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 10
Vezetési gyakorlat – főoktatás 16

 

 

 

 

 

 

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 1000 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Zala Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Elérhetőség:   Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22

Telefon:          06 92 549 080

E-mail cím:    zala@kavk.hu

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

Az elsősegély-nyújtási igazolással még nem rendelkező hallgatók számára az elsősegély tanfolyam:

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap)


Vissza az előző oldalra!
VOKSH Oktatási Kft. - Magyar