-

Elérhetőségek

VOKSH Oktatási Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gárdonyi Géza utca 2.
Telefon:
+3692511103
+36303079630
E-mail:
zalaegerszeg@voksh.hu
További...

További elérhetőségeink

Nagykanizsa:

Beke Ivett

Telefon: (+36-93) 516-634

Mobil: (+36-30) 491-7051

Email: beke.ivett@voksh.hu

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek:: 8:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: ZárvaKategóriás képzéseink

„AM” kategória Segédmotoros kerékpárVoksh (M) Segédmotorkerékpár oktatás Zala

Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.

„AM” kategória: Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

Kétkerekű típusnál a motor:

hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében,

vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;

háromkerekű típusnál a motor:

hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében,

vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;

Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek

hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében,

vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.

A tanfolyamra az vehető fel aki:

  • 13,5 éves életkort betöltötte

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  • a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült
  • a 14 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült
  • a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte
  • betöltötte a 14. életévét

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

  • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek
  • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

Tantárgyak, óraszámok

Tantárgyak Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 16 óra
Közlekedési alapismeretek 10 óra
Járművezetés elmélete 6 óra
Járművezetési gyakorlat összesen: 10 óra
Alapoktatás 4 óra
Főoktatás 6 óra

 

 

 

 

 

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 1000 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Zala Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Elérhetőség:   Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22

Telefon:          06 92 549 080

E-mail cím:    zala@kavk.hu

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

Az elsősegély-nyújtási igazolással még nem rendelkező hallgatók számára az elsősegély tanfolyam:

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap)


Vissza az előző oldalra!
VOKSH Oktatási Kft. - Magyar