Elérhetőségek

VOKSH Oktatási Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gárdonyi Géza utca 2.
Telefon:
+3692511103
+36303079630
E-mail:
zalaegerszeg@voksh.hu
További...

További elérhetőségeink

Nagykanizsa:

Beke Ivett

Telefon: (+36-93) 516-634

Mobil: (+36-30) 491-7051

Email: beke.ivett@voksh.hu

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek:: 8:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: ZárvaKategóriás képzéseink

„B” kategória Személygépkocsi

„B” kategória Személygépkocsi vezetés oktatás Zalaegerszegen és Nagykanizsán

Személygépkocsi: Személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van.

,,B” kategória:

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;
Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

Választható képzési forma:

 • E-learning képzés
 • Tantermi képzés (megfelelő csoport létszám esetén)

A tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 16,5 éves életkort betöltötte
 • I. csoportú egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást leadja
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült
 • a 17. éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült
 • a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte
 • betöltötte a 17. életévét

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

A „B” kategóriás vezetői engedély 18 éves kor betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre.

A társaságunk által szervezet „B” kategóriás (személygépkocsi) közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai és kötelező óraszámai:

Elmélet Gyakorlat
Tantárgy Óraszám Tantárgy Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 28 Járművezetési gyakorlat összesen: 29
Ebből:   Ebből:  
Közlekedési alapismeretek 16 Vezetési gyakorlat – alapoktatás 9
Járművezetés elmélete 8 Vezetési gyakorlat – főoktatás 20
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4    

 

 

 

 

 

 

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama: 50 perc, az órák között 10 perc szünet tartható.

A társaságunknál válaszható autótípusok: Honda Jazz, Honda Civic, Chevrolet Aveo, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo,  Opel Meriva, Fiat Bravo, Suzuki Ignis.

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 1000 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Zala Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Elérhetőség:   Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22

Telefon:          06 92 549 080

E-mail cím:    zala@kavk.hu

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

Az elsősegély-nyújtási igazolással még nem rendelkező hallgatók számára az elsősegély tanfolyam:

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap)

Csatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
VOKSH Oktatási Kft. - Magyar