-

Elérhetőségek

VOKSH Oktatási Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gárdonyi Géza utca 2.
Telefon:
+3692511103
+36303079630
E-mail:
zalaegerszeg@voksh.hu
További...

További elérhetőségeink

Nagykanizsa:

Beke Ivett

Telefon: (+36-93) 516-634

Mobil: (+36-30) 491-7051

Email: beke.ivett@voksh.hu

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek:: 8:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: ZárvaKategóriás képzéseink

„BE” és „CE” kategória Nehézpótkocsi„E” kategória Nehézpótkocsi vezetés oktatás Zalaegerszegen és Nagykanizsán

Gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált kategóriaként adható ki)

,,BE'' kategória: „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

,,CE'' kategória: a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

A ,,BE'' kategóriás tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 17,5 éves életkort betöltötte
 • „B” kategóriára érvényes vezető engedéllyel – mely nem lehet kezdő vezetői engedély –rendelkezik
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja
 • aki rendelkezik I. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

A ,,CE'' kategóriás tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 20,5 éves életkort betöltötte
 • „C” kategóriára érvényes vezető engedéllyel – mely nem lehet kezdő vezetői engedély –rendelkezik
 • legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja
 • aki rendelkezik II. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült
 • „BE” kategória esetén 18 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal, „CE” kategória esetén 21 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült
 • a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte
 • „BE” kategória esetén 18. életévét betöltötte, „CE” kategória esetén 21. életévét betöltötte

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

Tantárgyak és óraszámok („BE” kategória):

Tantárgyak Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 22
Közlekedési alapismeretek 6
Járművezetés elmélete 4
Szerkezet és üzemeltetés 4
Munkavédelem, tűzvédelem, száll. 4
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4
Járművezetési gyakorlat összesen: 16
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 6
Vezetési gyakorlat – főoktatás 10

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak, óraszámok („CE” kategória):

Tantárgyak Óraszám
Elméleti oktatás összesen: 20
Közlekedési alapismeretek 4
Járművezetés elmélete 4
Szerkezet és üzemeltetés 4
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 8
Járművezetési gyakorlat összesen: 14
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 6
Vezetési gyakorlat – főoktatás 8

 

 

 

 

 

 

Oktató járművek:

„BE” kategória: Mitsubishi L200 + nehézpótkocsinak minősülő utánfutó

„CE” kategória: IVECO Eurocargo 120E24 + nehézpótkocsi

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 1.000 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Zala Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Elérhetőség:   Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22

Telefon:          06 92 549 080

E-mail cím:    zala@kavk.hu

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);Csatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
VOKSH Oktatási Kft. - Magyar